Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní služby ve věcech převodu vlastnictví a nájmu nemovitostí  

Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí

 • smluvní zajištění převodu vlastnictví nemovitostí – sepis smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, včetně úředního ověření pravosti podpisů účastníků smluv a možného zajištění zpracování znaleckého posudku a daňového přiznání
 • posuzování a návrhy změn smluv o zprostředkování prodeje nemovitostí uzavíraných s realitními kancelářemi
 • možnost bezpečného zajištění úhrady kupní ceny za převáděné nemovitosti uložením do advokátní úschovy
 • posuzování a připomínkování smluv o převodech vlastnictví nemovitostí
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem

 • problematika věcných břemen (například práva doživotního užívání nemovitostí), jejich zápis a výmaz v katastru nemovitostí
 •  zápis a výmaz zástavních práv v katastru nemovitostí
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

 • sepis a posuzování smluv o nájmu nebytových prostor
 • sepis a posuzování nájemních a podnájemních smluv
 • převody a vypořádání členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • výpověď z nájmu bytu, dohoda o ukončení nájmu bytu
kontaktujte nás Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat: