Podnikatelé a firmy

Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelům a firmám v následujících právních oblastech. Právní služby týkající se prodeje, koupě, nájmu různých typů nemovitostí naleznete v sekci 
PRÁVO NEMOVITOSTÍ.

Právní služby pro firmy – obchodní společnosti

 • zakládání, změny a zrušení obchodních společností (s.r.o., a.s.)
 • zvyšování a snižování základního kapitálu ve společnostech
 • prodeje a převody obchodních podílů ve společnostech
 • vypořádání společníků obchodních společností
 • prodeje a nájmy podniku a jeho částí
 • provádění zápisu a změn v obchodním rejstřík

 • sepis a posuzování kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o pronájmu a dalších smluv
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • vymáhání neuhrazených pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení a dalších souvisejících řízeních
 • směnečné právo – poradenství ve věcech zajištění závazku směnkou, vystavování směnky, vymáhání směnečných závazků zastupováním před soudy v směnečném řízení

 • právní poradenství ve věcech souvisejících s pracovním poměrem zaměstnanců
 • sepis pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, tzv. dohod o hmotné odpovědnosti, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, sepis dohod o sporných nárocích
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech – o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody, odškodnění pracovních úrazů a dalších nároků

Právní služby pro podnikatele – živnostníky

 • vznik, změna a zánik živnostenských oprávnění
 • zastoupení klientů při jednání s živnostenským úřadem

 • sepis a posuzování kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o pronájmu a dalších smluv
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • vymáhání neuhrazených pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízení a dalších souvisejících řízeních
 • směnečné právo – poradenství ve věcech zajištění závazku směnkou, vystavování směnky, vymáhání směnečných závazků zastupováním před soudy v směnečném řízení

 • právní poradenství ve věcech souvisejících s pracovním poměrem zaměstnanců
 • sepis pracovní smlouvy, výpovědí z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, tzv. dohod o hmotné odpovědnosti, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, sepis dohod o sporných nárocích
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech – o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody, odškodnění pracovních úrazů a dalších nároků

Trvalé právní zastoupení s paušálně sjednanou odměnou

Podnikatelům a firmám nabízíme za zvýhodněných podmínek také trvalé, komplexní právní zastoupení a poradenství ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva s paušálně sjednanou odměnou, které zahrnuje zejména:

 • právní poradenství a konzultační činnost ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta
 • sepis smluv, dohod a dalších listin pro klienta
 • posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
 • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře
 • zastoupení klienta v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
kontaktujte nás Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat: