Občané

Poskytujeme komplexní právní služby občanům v následujících právních oblastech. Právní služby týkající se prodeje, koupě, nájmu různých typů nemovitostí naleznete v sekci PRÁVO NEMOVITOSTÍ.

Smlouvy, pohledávky, soudní řízení

 • sepis kupních, darovacích a nájemních smluv, smlouva o půjčce a další smlouvy
 • posuzování smluv a jiných listin
 • vymáhání pohledávek a jiných nároků ze smluv či dohod, popřípadě z bezdůvodného obohacení
 • zastupování v soudním a exekučním řízení

Dědické právo

 • právní služby ve věci sepisu závěti, listiny o vydědění
 • zastupování dědiců v dědickém řízení, posuzování a uplatňování sporných nároků
  v soudním řízení

Trestní právo

 • právní služby voblasti trestního práva
 • zastupování občanů v trestním řízení, poradenství a konzultace

Pracovní právo

 • právní poradenství ve věcech souvisejících s pracovním poměrem
 • posuzování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení
  práce, tzv. dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených
  předmětů, sepis dohod o sporných nárocích
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech – o neplatnost výpovědi, o zaplacení
  dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody, odškodnění pracovních úrazů a
  dalších nároků

Rodinné právo

 • rozvod
 • sepis dohody o majetkovém vypořádání manželů
 • smluvený rozvod manželství – zastoupení v soudním řízení
 • právní služby ve věcech výchovy a výživy nezletilých dětí před rozvodem i pro doby po rozvodu manželství
 • právní služby ve věcech styku s dítětem
 • vymáhání výživného
 • právní služby ve věcech určení otcovství/popření otcovství
 • právní služby ve věcech výřživného mezi manželi
kontaktujte nás Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat: